ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 รด.จิตอาสา ครูวิรัตน์ ขุนราช 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
2 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ครูสุธน ขวัญแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล 3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
4 สวนถาด ครูไพศาล คงสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 ชุมนุมเรารักมโนราห์ ครูประนอม ประยูร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 อินเตอร์เนตแสนสนุก ครูแวรอนิง แวเด็ง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 ไก่สวยงาม ครูสมพร สุขเกษม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 การถ่ายภาพเพื่อการเรียนรู้ ครูเอกชัย มงชู 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 กีฬาพาเพลิน ครูคุณากร ชุมปลา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 ถักโครเชท์ ครูอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
11 ตะกร้อ ครูรัชนี พร้อมูล​ 1,2,3

  เต็ม

12 SUDOKU ครูจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 ชุมนุมห้องพยาบาล ครูอมร ช่วยพันธ์ 1,2,3,4

  เต็ม

14 Chinese for fun ครูอาริษา สีเต็ม 2,3,4,5,6

  เต็ม

15 Learn English with Games ครูสุทธิพร แกล้วทนงค์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
16 ปริศนาอักษรไขว้ ครูสุดสวาท ประสานสงฆ์ 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
17 ธนาคารโรงเรียน ครูอรพิน เรืองศรี 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
18 เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครูกาญจนา เจียรติ้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
19 ชุมนุมห้องสมุด ครูแฉล้ม ศรีสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 ประชาสัมพันธ์ ครูวรากร โรจนรักษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
21 คณะกรรมการนักเรียน ครูอรทัย คงสุวรรณ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 The English Elite ครูMichael Bravo Mercado 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
23 เสริมภาษาไทย ครูบุญพา สิทธิศักดิ์ 1,2

  เต็ม